Liên hệ Phaata

Please send us your suggestions and inquiries using the form below. All mandatory fields are denoted by *
 
 Thông tin liên hệ
Phaata Co., Ltd

Địa chỉ: Tầng 3, 24C Đường số 6 KDC Him Lam, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại: (+84) 08 9667 9338 / 08 9669 8366

Email: cs@phaata.com

Kết nối với Phaata